Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Angst voor 'soumission' zet het onderwijs klem

Trending story found on www.demorgen.be
Moeten we het schooljaar enkele dagen later laten starten omwille van het Offerfeest? Enkele katholieke schooldirecteurs stellen de vraag, maar krijgen…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments