Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Cammu: "Veel dansen is beter voor je gezondheid dan op je eten letten"

Trending story found on deredactie.be
Cammu: "Veel dansen is beter voor je gezondheid dan op je eten letten"
"Wat moet ik nu geloven dokter?" Zo heet het jongste boek van Cammu dat hij in "Van Gils & Gasten" heeft toegelicht. In het werk brengt de gynaecoloog een synthese van wat gezonde voeding en beweging anno 2017 precies is.
[Source: deredactie.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments