Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Druppels toedienen is strafbaar: “Ze kunnen niet anders”

Trending story found on www.gva.be
Druppels toedienen is strafbaar: “Ze kunnen niet anders”
De 90.000 zorgkundigen in ons land voeren heel wat taken uit die ze niet mogen doen. Ze doen dat uit noodzaak, omdat het werk anders blijft liggen. “Maar t...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments