Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Emotionele oproep: deze vijf kinderen willen samen geadopteerd worden

Trending story found on www.gva.be
Emotionele oproep: deze vijf kinderen willen samen geadopteerd worden
In het Amerikaanse Kansas zijn vijf kinderen op zoek naar een adoptiegezin. Om een onbekend drama kunnen ze niet meer bij hun biologische ouders blijven.He...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments