Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Man die 2,5 jaar invaliditeitsuitkering trok, had beter twee keer nagedacht over wat hij allemaal op Facebook postte

Trending story found on www.hln.be
Man die 2,5 jaar invaliditeitsuitkering trok, had beter twee keer nagedacht over wat hij allemaal op Facebook postte
Een vader van vijf die over een periode van twee jaar meer dan 17.000 euro incasseerde omdat hij door een psychische stoornis niet kon werken, is ruw ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments