Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Niemand, ook 'de moslims' niet, heeft geëist om 1 september als eerste schooldag op te offeren

Trending story found on www.demorgen.be
Zouden we het schooljaar niet enkele dagen later starten omdat het Offerfeest dit jaar op 1 september valt? Alleen nog maar de vraag stellen is je wagen…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments