Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Onderzoek toont aan: natuur maakt blij en gezond

Trending story found on www.demorgen.be
Een beter geboortegewicht, minder allergieën, minder kans op depressie en ziektedagen, kortere ziekenhuisopnames, een beter geheugen en het helpen afwenden…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments