Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten uitbreiding LEZ onderzoeken

Trending story found on www.gva.be
Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten uitbreiding LEZ onderzoeken
De collegebesturen van Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten samen de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) onderzoe...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments