Vlaamse Media Powered by Trendolizer

“Dieren hebben ook gevoelens”

Trending story found on nieuws.vtm.be
“Dieren hebben ook gevoelens”
De Waalse regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat dieren in het burgerlijk wetboek het statuut van levende wezens met gevoelens verleent. Dat heeft bevoegd minister Carlo Di Antonio (CDH) meegedeeld. Momenteel worden dieren gelijkgesteld met roerende goederen, een statuut "dat voortvloeide uit voorbijgestreefde denkbeelden en aangepast moet worden aan de mentaliteitsveranderingen en de wetenschappelijke vooruitgang die geboekt is ten gunste van het respect voor dieren", aldus Di Antonio.
[Source: nieuws.vtm.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments