Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Dit is de nieuwe uitbater van de zomerbar in Park Spoor Noord

Trending story found on www.gva.be
Dit is de nieuwe uitbater van de zomerbar in Park Spoor Noord
De kogel is door de kerk. Het schepencollege heeft de concessie voor de uitbating van de zomerbar in Park Spoor Noord toegewezen aan vzw de Geitenbreiers, ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments