Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Één vogel legt bouw van bedrijf plat

Trending story found on nieuws.vtm.be
Één vogel legt bouw van bedrijf plat
In het West-Vlaamse Kuurne is de bouw van een bedrijf stilgelegd door een vogel. Op de site waar het nieuwe gebouw moet komen, zou een zeldzame kuifleeuwerik aan het broeden zijn.De kuifleeuwerik staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Omdat zo’n vogel zich genesteld heeft op het bouwterrein in Kuurne, mag niemand de site betreden tot het broedseizoen afgelopen eind juni is.
[Source: nieuws.vtm.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments