Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Overheid mag sociale media asielzoekers screenen

Trending story found on nieuws.vtm.be
Overheid mag sociale media asielzoekers screenen
Het vluchtelingencommissariaat krijgt de wettelijke mogelijkheid om de sociale media van asielzoekers te screenen. Op die manier kunnen ze nagaan of ze de waarheid vertellen. Het is één van de aanpassingen van het asielrecht die de regering  vandaag goedkeurt. Dat schrijven de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws.In de praktijk worden sociale media al regelmatig ingezet bij het doorlichten van asielaanvragen, maar rechters floten het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen al meermaals terug.
[Source: nieuws.vtm.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments