Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag

Trending story found on www.hln.be
Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag
Om na te gaan of asielzoekers de waarheid spreken, krijgt het vluchtelingencommissariaat de wettelijke mogelijkheid om hun profielen op de sociale ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments