Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Overheid mag systematisch sociale media screenen bij asielaanvraag

Trending story found on deredactie.be
Overheid mag systematisch sociale media screenen bij asielaanvraag
Om na te gaan of asielzoekers de waarheid vertellen, krijgt het vluchtelingencommissariaat de wettelijke mogelijkheid om hun profielen op sociale media uit te pluizen. Het is een van de aanpassingen aan het asielrecht die de federale regering vandaag goedkeurt.
[Source: deredactie.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments