Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Rottweiler brengt tienermeisje zware verwondingen toe

Trending story found on www.gva.be
Rottweiler brengt tienermeisje zware verwondingen toe
Een tienermeisje van het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen is vrijdagochtend aan het kruispunt van de Paardenmarkt met de Italiëlei zwaargewond geraakt ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments