Vlaamse Media Powered by Trendolizer

VIDEO: Ook buiten 't stad lage emissie zone?

Trending story found on atv.be
VIDEO: Ook buiten 't stad lage emissie zone?
De lage emissiezone wordt mogelijk uitgebreid. De stad gaat in een studie onderzoeken om ze te kunnen uitbreiden naar de districten. Aan die studie nemen ook Morstel en Zwijndrecht mee. Samen gaan ze bekijken wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments