Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Wallonië erkent dieren als levende wezens met gevoelens

Trending story found on www.gva.be
Wallonië erkent dieren als levende wezens met gevoelens
De Waalse regering heeft donderdag een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat dieren in het burgerlijk wetboek het statuut van levende wezens met gevoelen...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments