Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hans Bonte over hoofddoeken in het politiekorps: “Als dat nodig of nuttig is, mij niet gelaten”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Hans Bonte over hoofddoeken in het politiekorps: “Als dat nodig of nuttig is, mij niet gelaten”
Het voorstel van het Amsterdams politiekorps om hoofddoeken toe te laten als onderdeel van het uniform kan op bijval rekenen van Hans Bonte, de burgemeeste...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments