Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Verbazing alom bij Studio Brussel: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

Trending story found on deredactie.be
Verbazing alom bij Studio Brussel: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"
Een finale kent een winnaar en een verliezer. Maar bij deze finale, de twee overblijvers streden op Studio Brussel om tickets voor Gorillaz, waren er alleen maar winnaars.
[Source: deredactie.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments