Vlaamse Media Powered by Trendolizer

80 illegalen kraken hotel in Brussel: “Theo Francken, geef ons papieren”

Trending story found on www.gva.be
80 illegalen kraken hotel in Brussel: “Theo Francken, geef ons papieren”
Een groep van tachtig asielzoekers heeft gisteravond het Hotel Astrid in het centrum van Brussel ingenomen. “We vragen verblijfspapieren aan België en Theo...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments