Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Agenten drie keer langer thuis na agressie

Trending story found on www.hln.be
Agenten drie keer langer thuis na agressie
Terwijl het aantal gevallen van agressie tegen politiemensen de voorbije jaren licht is gedaald, is het aantal dagen arbeidsongeschiktheid na ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments