Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoe een klein groepje het verpest voor de rest van ons: superrijken sluizen 80 miljard euro uit België weg

Trending story found on www.demorgen.be
Hoe een klein groepje het verpest voor de rest van ons: superrijken sluizen 80 miljard euro uit België weg
Matthias Somers is wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva en columnist bij De Morgen
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments