Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoe kan je een dier “humaan” slachten? Wat zegt de wet hierover?

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Hoe kan je een dier “humaan” slachten? Wat zegt de wet hierover?
Dieren die geslacht worden moeten “zo veel mogelijk van lijden, stress of pijn worden gespaard”. En dit zowel voor als tijdens het slachten. Zo staat het i...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments