Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Laurette Onkelinx stapt uit de politiek

Trending story found on www.gva.be
Laurette Onkelinx stapt uit de politiek
Politica Laurette Onkelinx heeft deze ochtend in een persconferentie aangekondigd dat ze de politiek zal verlaten. Onkelinx werd erg emotioneel toen ze haa...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments