Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Meer aandacht voor psychisch welzijn bij jongeren

Trending story found on www.demorgen.be
Meer aandacht voor psychisch welzijn bij jongeren
Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) investeert één miljoen euro extra in de zorg zodat psychische problemen bij de jeugd…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments