Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Mysterieus ‘zeemonster’ spoelt aan na doortocht orkaan: “Wat is dit in godsnaam?”

Trending story found on www.gva.be
Mysterieus ‘zeemonster’ spoelt aan na doortocht orkaan: “Wat is dit in godsnaam?”
Na de doortocht van de krachtige orkaan Harvey is op een strand in Texas City een mysterieus zeewezen aangespoeld. Preeti Desai van de Amerikaanse verenigi...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments