Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Ooit zijn alle slachthuizen gesloten'

Trending story found on www.knack.be
'Ooit zijn alle slachthuizen gesloten'
Volgens Tobias Leenaert, auteur van het boek How to Create a Vegan World, zullen onze slachthuizen op een bepaald moment allemaal dichtgaan. 'Als je niet wil dat een dier lijdt, waarom zou je het dan aanvaardbaar vinden dat het gedood wordt?', vraat Leenaert zich af.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments