Vlaamse Media Powered by Trendolizer

"Rommel moet je #opkuisen, geen mensen": Theo Francken krijgt wind van voren op sociale media

Trending story found on www.hln.be
"Rommel moet je #opkuisen, geen mensen": Theo Francken krijgt wind van voren op sociale media
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), krijgt op sociale media de wind van voren na een Facebookpost die hij gisterenmiddag ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments