Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Steeds meer scholen bannen wc-rol om hygiënische redenen

Trending story found on www.hln.be
Steeds meer scholen bannen wc-rol om hygiënische redenen
Gedaan met wc-rolletjes verzamelen voor uw knutselende kroost. Steeds meer kleuterklassen verbieden ze, omdat ze onhygiënisch zouden zijn. Ergens ...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments