Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Van Overtveldt misrekent zich 2,3 miljard

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Van Overtveldt misrekent zich 2,3 miljard
De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), krijgt wel vaker het verwijt dat zijn rekeningen niet kloppen. SP.A heeft nu berekend hoeveel hij e...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments