Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Verkeers- (en geur)hinder door gekantelde tractor met mest op druk kruispunt

Trending story found on www.gva.be
Verkeers- (en geur)hinder door gekantelde tractor met mest op druk kruispunt
Op het kruispunt van de Bredabaan en de Sint Jobsesteenweg in Brasschaat is woensdagavond een tractor geladen met mest gekanteld. Het geurende gevaarte bel...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments