Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Groen en Ecolo willen ook werkloosheidsuitkering voor wie zelf ontslag neemt

Trending story found on atv.be
Groen en Ecolo willen ook werkloosheidsuitkering voor wie zelf ontslag neemt
Groen en Ecolo willen een 'tweede kans' geven aan loontrekkenden of zelfstandigen die hun job opzeggen, en dat door hen recht te geven op een werkloosheidsvergoeding die hetzelfde is als wie ontslaan wordt.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments