Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Groen is geschokt over N-VA-voorstel: "Geen enkel kind herleiden tot cijfer"

Trending story found on www.hln.be
Groen is geschokt over N-VA-voorstel: "Geen enkel kind herleiden tot cijfer"
Groen reageert "geschokt" op het voorstel van N-VA-parlementslid Koen Daniëls om het IQ van scholieren te meten, zodat kan worden nagegaan of het g...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments