Vlaamse Media Powered by Trendolizer

In Limburg verdien je gemiddeld 2.940 euro

Trending story found on www.hbvl.be
In Limburg verdien je gemiddeld 2.940 euro
Het gemiddeld maandelijkse brutoloon dat je in een Vlaamse provincie kan verdienen, varieert behoorlijk. In Limburg betalen werkgevers minder dan bijvoorbe...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments