Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Nutellapasta een verre droom? Nee hoor, het bestaat!

Trending story found on www.janitv.be
Nutellapasta een verre droom? Nee hoor, het bestaat!
Ons motto? Hoe meer Nutella, hoe beter. Het liefst zelfs als ontbijt, lunch én avondmaal. Wel, onze gebeden werden verhoord, want blijkt dat er zoiets best...
[Source: www.janitv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments