Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Politie ontgoocheld over flitsmarathon: 36.561 reden te snel

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Politie ontgoocheld over flitsmarathon: 36.561 reden te snel
De Federale politie zegt onomwonden dat zij ontgoocheld is in de flitsmarathon van deze week. Ondanks de voorafgaande campagne met de Ouder van Verongelukt...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments