Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerpse brandweer wil kazerne verhuizen van Zuid naar Kiel

Trending story found on atv.be
Antwerpse brandweer wil kazerne verhuizen van Zuid naar Kiel
De zoneraad van de Antwerpse brandweer heeft een princiepsakkoord bereikt over de verhuis van de kazerne in de Paleisstraat op het Zuid naar een site aan de Kielsevest in de wijk Kiel.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments