Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Demonstranten vernielen H&M-winkels na heisa rond ‘racistische’ trui

Trending story found on www.gva.be
Demonstranten vernielen H&M-winkels na heisa rond ‘racistische’ trui
Het protest naar aanleiding van de omstreden foto van H&M die een zwart jongetje afbeeldde met een trui waarop ‘coolest monkey in the jungle’ stond, blijft...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments