Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Eerste wolf gespot in Vlaanderen in meer dan 100 jaar

Trending story found on www.standaard.be
Eerste wolf gespot in Vlaanderen in meer dan 100 jaar
Voor het eerst in meer dan 100 jaar is er een wolf gespot in Vlaanderen. ‘Het is de eerste keer dat we honderd procent zeker zijn dat er een wolf is gespot...
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments