Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Luchtvervuiling in Vlaanderen erger dan gedacht

Trending story found on www.standaard.be
Luchtvervuiling in Vlaanderen erger dan gedacht
Tot in de kleinere Vlaamse gemeenten worden de Europese normen voor stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel van de Vlaa...
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments