Vlaamse Media Powered by Trendolizer

MR-voorzitter verdedigt migratiebeleid Theo Francken

Trending story found on www.knack.be
MR-voorzitter verdedigt migratiebeleid Theo Francken
MR-voorzitter Olivier Chastel heeft zaterdag het 'humaan en krachtdadig' migratiebeleid van de federale regering verdedigd.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments