Vlaamse Media Powered by Trendolizer

N-VA wil vuurwerk rond voetbalstadions strafbaar maken

Trending story found on atv.be
N-VA wil vuurwerk rond voetbalstadions strafbaar maken
In zijn voorstel voor een nieuwe voetbalwet wil N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen het gebruik en bezit van vuurwerk en voetzoekers rond voetbalstadions strafbaar maken. Dat moet gehoorschade en brandwonden bij omstaanders voorkomen.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments