Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Ouderwets' onderwijs blijkt het beste

Trending story found on www.demorgen.be
'Ouderwets' onderwijs blijkt het beste
Laat de leerkracht weer echt lesgeven. Die boodschap weerklinkt in een nieuwe studie naar een lesmodel dat vaak als ouderwets en conservatief wordt gezien.…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments