Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Politie trekt aan alarmbel: minderjarigen verkopen hun lichaam voor amper vijf euro

Trending story found on www.nieuwsblad.be
 Politie trekt aan alarmbel: minderjarigen verkopen hun lichaam voor amper vijf euro
Met honderden zijn ze, de jonge – vaak minderjarige – Nigeriaanse meisjes die in ons land in de prostitutie actief zijn. Nog nooit zijn ze met zoveel gewee...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments