Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Uitwijzing kinderen is ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind'

Trending story found on www.knack.be
'Uitwijzing kinderen is ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind'
Het Albanees gezin dat donderdagochtend vroeg uit bed werd gelicht door de politie en werd overgebracht naar een opvangcentrum voor repatriëring, is het zoveelste geval van uitwijzing van kinderen die al jaren thuis zijn in Vlaanderen. Dat zegt de Kinderrechtencoalitie, die vraagt dat uitwijzing van kinderen die hier al jaren geworteld zijn en geen enkele band hebben met hun zogezegd thuisland, onmogelijk wordt.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments