Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Advocaat van Marc Dutroux: “Mijn doel? Hem ten laatste in 2021 vrij krijgen”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Advocaat van Marc Dutroux: “Mijn doel? Hem ten laatste in 2021 vrij krijgen”
“Pourquoi libérer Dutroux?” of in het Nederlands “Waarom Dutroux vrij moet komen”. Zo luidt de titel van het boek van Bruno Dayez, advocaat van Marc Dutrou...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments