Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Afdanking langdurig zieken: 'Hebben politici van deze regering nog contact met de werkvloer?'

Trending story found on www.knack.be
Afdanking langdurig zieken: 'Hebben politici van deze regering nog contact met de werkvloer?'
Slechts 1 op de 10 re-integratieprojecten leidt volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens naar effectieve re-integratie: 'Wie met beide voeten in de realiteit staat, wordt geconfronteerd met een beleid dat steeds meer mensen ziek maakt.'
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments