Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Afspanning De Valk legt de boeken neer

Trending story found on atv.be
Afspanning De Valk legt de boeken neer
Het bekende restaurant De Valk in Borsbeek doet de boeken toe. Volgens eigenaar Leopold Bertens was de situatie onhoudbaar geworden, en daarom vroeg hij het faillissement aan. De Valk kreeg steeds minder klanten over de vloer.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments