Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Als je de rechtstaat opzijschuift, krijg je er een "schurkenstaat" voor in de plaats'

Trending story found on www.knack.be
'Als je de rechtstaat opzijschuift, krijg je er een "schurkenstaat" voor in de plaats'
Gewezen strafrechter Walter De Smedt: 'Wie zorgt er nog voor wie? Is het niet de opdracht van procureurs en curatoren, maar ook van rechters, om voor de burger te zorgen wanneer politici enkel aan zichzelf denken?'
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments