Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Beweging.net haalt uit naar N-VA: 'De maat is vol'

Trending story found on www.knack.be
Beweging.net haalt uit naar N-VA: 'De maat is vol'
Beweging.net klaagt de 'intimidatie van middenveldorganisaties' aan. 'Wanneer een overheid het middenveld systematisch verzwakt, ondergraaft ze een belangrijke pijler van de democratie', zegt voorzitter Peter Wouters.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments